mortsel anders, de snelste weg naar een beter Mortsel

Verantwoordelijkheid mobiliteitsinfarct mortsel ligt wel degelijk bij huidige coalitie.

Verantwoordelijkheid mobiliteitsinfarct mortsel ligt wel degelijk bij huidige coalitie.

Beste,

Naar aanleiding van het eenzijdige mediaplatform dat Ingrid Pira de laatste weken ter beschikking kreeg vindt u hierbij toch enkele kritische bemerkingen zodat de Mortselaar ook het andere klokje kan horen luiden.

Het is nu inderdaad aangenamer en veiliger voor de fietsers. Althans wat betreft de relatie met de auto: stilstaande auto’s kunnen uiteraard geen ongevallen veroorzaken. De ongevallen dreigen nu te gebeuren op de vrije tram/busbaan waar nog steeds onverantwoorde snelheden worden gehaald. Met de verlenging van de tram naar Boechout, en de onveiligheid van een aantal oversteekplaatsen op de Statielei / Liersesteenweg is het maar de vraag wanneer het volgende ernstig ongeval te betreuren valt.

Ondertussen is er dus nog steeds niets gedaan aan het groeiende probleem van de files. Studies tonen aan dat fileverkeer veel meer uitstoot veroorzaakt dan “normaal” doorgaand verkeer. Ook deze uitstoot heeft zijn impact op onze gezondheid en dient dus als absolute prioriteit gezien te worden. Minder file = minder uitstoot = langere levensverwachting.

In de Antwerpsestraat komt het verkeer van Lier, Mechelen en Edegem samen. Deze trechter werd bij de heraanleg herleid van 2 naar 1 rijstrook en dit ZONDER een waardig alternatief te voorzien voor het (dikwijls zware) doorgaand verkeer; verkeer dat niet kan overstappen op het openbaar vervoer. Dit had tot gevolg dat de files langer werden en dat het verkeer andere oplossingen ging zoeken (Drabstraat � Mortsel dorp � Hof Van Riethwijk � Collegewijk Edegem). Het is niet correct om te pronken met een vermindering van het aantal auto’s dat door het centrum rijdt (van 30.000 naar 17.000), als je weet dat het verkeer in de woonwijken drastisch is toegenomen en dat buurgemeenten klagen over de geëxporteerde verkeersoverlast!

De werken terugdraaien zou eveneens een slechte beslissing zijn, maar de werken dienen echter nog wel voltooid te worden: Moest het bestuur (Groen - NVA - CD&V - sp.a) VOOR de aanvang van de werken de verbindingsweg tussen Boechout en de Krijgsbaan hebben willen aanleggen dan zou de verkeersdruk op Statielei en Antwerpsestraat nu een pak lager geweest zijn en hadden we wel degelijk van een succes kunnen spreken.

In het interview met “Reyers Laat” wordt beweerd dat het huidige verkeersprobleem (dat dus deels ontstond omdat nagelaten werd om het verkeer rond Mortsel te leiden) kon opgelost worden door 1) de verkeerslichten beter op mekaar af te stemmen en 2) het zwaar verkeer door Mortsel te ontmoedigen.

De lichten kunnen en moeten inderdaad beter afgesteld worden maar het effect hiervan is miniem en zorgt er enkel voor dat het huidige contingent voertuigen een ietsje sneller door Mortsel schuift. Zonder noodbrug of ondertunneling van het kruispunt van de Krijgsbaan (beide opties bleken tijdens de huidige legislatuur met Groen � NVA � CD&V � sp.a onbespreekbaar) is het trouwens moeilijk om langer groen licht te geven aan de Antwerpsestraat zonder de file op de Vredebaan / Krijgsbaan dan weer langer te maken.

Wat betekent “het zwaar verkeer door Mortsel ontmoedigen”? Dat klinkt misschien wel interessant maar is niet erg realistisch. Zwaar verkeer moet van punt A naar B en Mortsel ligt daarbij, jammer genoeg, dikwijls in het midden.� Gaan we het doorgaand verkeer dan de doorgang nog moeilijker maken zodat ze verplicht zijn uit te wijken naar onze buurgemeenten of naar de woonwijken? Dit zou ongetwijfeld leiden tot meer reacties zoals de nummerplaatherkenning in de Collegewijk van Edegem!

� Of gaan we dat doorgaand verkeer een alternatief bieden zodat het ondergronds en rond Mortsel passeert in plaats van er dwars doorheen? De bovengrondse files zouden daarmee merkelijk afnemen waardoor ook de waarden van de luchtverontreiniging pas echt kunnen dalen. Met de nieuwste technieken kan minstens 80% van de uitlaatgassen in tunnels worden gefilterd (tegenover een volle 0% van de huidige bovengrondse file)

Het lijkt vrij duidelijk dat indien we structurele oplossingen zoeken voor het huidige verkeersinfarct, we die niet mogen verwachten van de huidige coalitie. Binnen een volgende coalitie moet de bereidheid gevonden worden om eindelijk met de burgemeesters van de zuidrand aan tafel te zitten en op een positieve en constructieve wijze te zoeken naar een oplossing voor de hele regio.

Rudy Ceulemans voor mortsel-anders


mortsel-anders redactie 08-10-2012