mortsel anders, de snelste weg naar een beter Mortsel

mortsel-anders klaagt gevaarlijke situatie op Liersesteenweg aan bij Minister!

mortsel-anders klaagt gevaarlijke situatie op Liersesteenweg aan bij Minister!

Mortsel, 3 september 2012,

Waarde mevrouw de Minister,
Waarde mevrouw Burgemeester,
Waarde Schepenen,

Aangezien de geschiedenis heeft geleerd dat gewestwegen moeilijk te besturen zijn (want wie moet er putten dichten, wie zorgt er voor de veiligheid…) stuur ik u allemaal deze mail in de hoop enige daadwerkelijke reactie te verkrijgen….

Er was de mogelijkheid een extra-agendapunt te plaatsen op de gemeenteraad van september maar een en ander lijkt niet langer te kunnen wachten; dit is een mail met “urgentie hoog”

De tram rijdt door Mortsel tot Boechout … en dat hebben we met zijn allen geweten.

Ik wil hier geenszins de discussie herstarten over het nut van de verlenging van de tram voor de Mortselaar… daar zijn andere gelegenheden voor…

Iedereen is blij dat de werken (bijna) voorbij zijn, maar de opluchting heeft al snel plaatsgemaakt voor oprechte bezorgdheid, verwarring en schrik bij heel wat passanten op de Statielei en Liersesteenweg

De tram is na die enkele weken dat hij rijdt al onveilig gebleken….

Mag ik uw dringende aandacht voor volgende acute knelpunten:

De signalisatie is verwarrend tot incorrect:

1)Op de Statielei en Liersesteenweg staan er bordjes “opgepast voorrang tram”; men zou hier a contrario kunnen afleiden en blijkbaar denken de mensen dat ook: , “dus de bus niet”… , ze stappen de baan over in ’t gedacht dat de bus gaan stoppen, quod non… en worden bijna van hun sokken gereden ( zelf gezien ik overdrijf niet, en de bus toeterde ook nog eens luid?)Uit enig opzoekwerk is gebleken dat dit op de vrij busbaan niet zo evident is, zeker als er geen voetpad is… ; een gevaarlijke situatie waar dringend duidelijkheid moet worden gebracht…

2) Op de Liersesteenweg heerst er bij de autobestuurders grote onzekerheid wanneer ze de Liersesteenweg moeten kruisen:
- Er is een voorsorteerstrook, als de auto’s de trambedding opdraaien komen ze op de middenberm tot de ontdekking dat er aan de andere zijde geen mogelijkheid is tot invoegen omdat er te veel verkeer is en weten niet wat te doen, want dan komt die tram/bus daar ineens aan..
-De zichtbaarheid is daarenboven zeer beperkt, men ziet de tram slecht aankomenEen knipperlicht zou moeten aangaan of een bel rinkelen of het zou rood moeten blijven voor de auto’s wanneer de tram eraan komt…

Het kruispunt Heldenhuldenlaan/Liersesteenweg

De algemene vrees rond dit kruispunt is dat het niet lang gaat duren of hier vallen slachtoffers…
Niemand wil hier zijn gelijk halen !!!

Dagelijks steken hier heel wat schoolkinderen over, jong en oud, al dan niet onder begeleiding

De hekjes zijn zo geplaatst dat een fietser rechtdoor kan rijden zonder af te stappen, wat verleidelijk is maar gevaarlijk

Het is quasi ondoenbaar is voor een rij leerlingen te voet al dan niet met de fiets aan de hand om onder begeleiding fatsoenlijk over te geraken, de plaats om veilig stil te staan is te klein (er is daar een ophaalrij Mevrouw de Minister van een school in de buurt ); de kinderen staan nu al én deels op het voetpad, én deels op de trambedding, het is maar de vraag als een van hen het verkeerd inschat of ze allemaal ineens overgeraken; en nu is het nog licht ’s morgens en de zichtbaarheid ok…
We worden Mevrouw de Minister in Mortsel al jaren geconfronteerd met een situatie van twee snelheden, die in het verleden al eens een dodelijk slachtoffer heeft gevergd, mensen steken een file van auto’s over, traag dus en stappen zonder belemmering de vrije busbaan op… waar een heel andere snelheid heerst, kunnen kinderen dit inschatten, geraken minder mobiele mensen op tijd weg en wat met een moment van onoplettendheid, iets wat we allemaal wel eens hebben??
De enige manier om hier de broodnodige veiligheid te bieden lijkt hier een licht zetten en tram en bus laten stoppen,… ondertussen lijkt wat politiehulp op schoolspitsuren meer dan welkom

De bus en de tram rijden te snel

Dit is een subjectief gegeven: omwille van hogervermelde twee snelheden heeft men al snel het idee omdat men stilstaat naast de bedding dat de tram of bus voorbij zoefen, het is een onaangenaam gevoel

Maar het is ook een objectief gegeven: ik ben lang niet de enige die naast de bus of tram is blijven rijden op de Liersesteenweg en verbijsterd tot de vaststelling kwam dat ik met een snelheid van 50 vlot voorbijgestoken werd… er zijn betere en accuratere meetinstrumenten maar een en ander is zelfs met het blote oog duidelijk

Wij weten uit het verleden dat tram- en busbestuurders aan schema’s onderworpen zijn, als de terminus van Boechout in zicht is zal de verleiding groot zijn de eventuele achterstand in te halen, wij willen niet persé hen met de vinger wijzen… de Lijn moet wellicht sommige schema’s herbezien en de mogelijkheid laten aan chauffeurs om zonder dat zij in de problemen geraken hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen en niet te snel te rijden Trams zijn quasi vogelvrij is ons ooit gezegd maar hangen wel af van interne discipline, de bus is moeilijk te flitsen… wij kunnen alleen vaststellen dat ze gevaarlijk snel voorbij “razen”

Dames en heren, mobiliteit is een mooi ding en veiligheid is nog belangrijker…
Daar zijn we het allemaal over eens…
Graag uw hulp
Ingrid Meeusen
In haar hoedanigheid van
gemeenteraadslid voor mortsel-anders,
met haar pet van bezorgde buur en als mama .redactie m-a 03-09-2012