mortsel anders, de snelste weg naar een beter Mortsel

Toekomst Ter Linden blijft onzeker

Toekomst Ter Linden blijft onzeker

Het licht staat op groen voor het ruimtelijk uitvoeringsplan Ter Linden, het binnengebied aan onder meer de Elf Julistraat en de Hollandse Tuin. Daarmee kan de bouw van het nieuwe rust en verzorgingstehuis wel starten, maar de eensgezindheid rond de toekomst leek nog nooit zo veraf.

“In het oorspronkelijk plan stonden op de open ruimte aan de skateramp zes tot negen sociale patio-woningen gepland. De Gecoro (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, red.) zag die liever ten noorden van de Elf Julistraat gerealiseerd”, licht schepen van Ruimtelijke Ordening, Steve D’Hulster (sp.a), de wijziging in het definitieve plan toe. “Op advies van de technici van de provincie haalden we daarom dat deelgebied eruit. We onderzoeken eerst of we die sociale eenheden in het bestaande rvt Meerminne kunnen realiseren. En nadien stellen we voor die ene zone een nieuw plan op. Maar dit laat ons wel al toe met de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum te starten. Keuren we dit plan niet op deze manier goed dan nemen we een enorm risico. En dan zien we de subsidies voor de nieuwe Meerminne aan onze neus voorbijbaan.”

De VB-fractie volgt de schepen niet . Jef De Backer had zelfs liever dat het stadsbestuur het omstreden stuk terrein inkleurde als groenzone met erffunctie. “En dat met ons engagement dat we dan die vereiste sociale woningen in het oude gebouw van de Meerminne zullen onderbrengen. Dat geeft meer garanties voor de open ruimte daar in de toekomst.” De Backer haalde evenwel bakzeil en meerderheid tegen oppositie kreeg het rupTer Linden zo groen licht. “Er is geen politieke moed om het gebied van die open ruimte vandaag in te kleuren”, verweet Naranjo Decamps van mortsel-anders het stadsbestuur nog. “En opnieuw laten we nu die omwonenden in het ongewisse”, meende Robin Libert van Open Vld.

Seppe SLAETS


Gazet van Antwerpen 21-12-2011