mortsel anders, de snelste weg naar een beter Mortsel

Groen! spant de andere meerderheidspartijen voor de kar in het R11 dossier!

Groen! spant de andere meerderheidspartijen voor de kar in het R11 dossier!

In de gemeenteraad van deze week bleek alweer in hoeverre de meerderheidspartijen CD&V en NVA aan het handje van Ingrid Pira lopen.

Onlangs werden de laatste klankbordgroepen rond de geplande R11 bis afgerond. Gouverneur Berx dient eerstdaags een advies over te maken aan de bevoegde minister Crevitz en, onder het mom van “laat ons een sterk signaal sturen vanuit Mortsel” bereidde Groen! een motie voor waarvoor de steun van de hele gemeenteraad werd gevraagd. Zonder voorafgaand overleg kregen de gemeenteraadsleden twee weken terug een bijzonder uitvoerige motie onder de neus geschoven die zo uit het partijprogramma van Groen! leek gekopieerd te zijn.

Samengevat komt de motie erop neer dat Mortsel tegen het hele project is. Ingrid Meeusen nam namens mortsel-anders een genuanceerdere positie in en deze werd bijgetreden door de andere oppositiepartijen.

Het was al snel duidelijk dat alle partijen (meerderheid / minderheid) het idee van een cut-and-cover project verwerpen omdat dit zowel de spoorwegberm als Klein-Zwitserland zou doen verdwijnen in zijn huidige vorm. De verenigde oppositie wilde daarbij echter ook een positief signaal geven door duidelijk te maken dat een geboorde tunnel wel de steun van de voltallige gemeenteraad zou kunnen krijgen. Dit werd echter door Groen! al van bij het begin afgeketst waarschijnlijk aangezien extra wegen voor hen altijd al een taboe zijn geweest.

Het was ietwat zielig om te zien hoe CD&V en NVA zich in bochten moesten wringen om deze motie toch te verdedigen.

- CD&V riep de oppositie op om ze alsnog mee goed te keuren omdat iedereen toch tegen het cut-and-cover principe was. Daarbij vergat men wel te vermelden dat in één keer ook de omleidingsweg (verbinding Lier en Krijgsbaan) en het geboorde tunnel alternatief mee van de tafel werden geveegd.

- NVA liet verstaan dat binnen de meerderheid de motie, zoals ze voorlag, de enige mogelijke optie was. Een alternatief (de geboorde tunnel) naar voren schuiven bleek geen mogelijkheid omdat men dan binnen de meerderheid nooit tot een gezamenlijk standpunt zou kunnen komen.

Groen! (met 5 raadsleden van de 27) haalt in dit dossier dan misschien wel een ideologische slag thuis, maar Mortsel verliest hier een kans om op het hogere beleidsniveau als volwaardig gesprekspartner aanzien te worden.

We gaan ervan uit dat zowel gouverneur Berx als minister Crevitz de motie zien voor wat ze is, en er toch alles zullen aan doen om het verkeer in de zuidoost rand in goede banen te leiden zonder een aanslag te plegen op de weinige groene gebieden die Mortsel nog rijk is. De bewoners van de woonwijken die al jaren kreunen onder het sluipverkeer zullen hen dankbaar zijn!

Rudy Ceulemans
Ondervoorzitter mortsel-anders


mortsel-anders redactie 22-12-2011