mortsel anders, de snelste weg naar een beter Mortsel

'R11mis' schrijft open brief aan gouverneur

R11mis schrijft open brief aan gouverneur

Deadline streefbeeldstudie uitgesteld voor verder onderzoek

In het kader van de streefbeeldstudie over de R11bis schreven de Mortselse actiegroepen een open brief aan gouverneur Cathy Berx. Daarin vragen ze haar om de hogere overheid duidelijk te maken dat de plannen nefast zijn voor de levenskwaliteit.

Cathy Berx, gouverneur

Eind dit jaar zal gouverneur Cathy Berx naar de Vlaamse regering stappen met het gevraagde rapport dat onder meer handelt over de R11bis (ondergrond) en de R11 (herprofilering bovengrond). Die streefbeeldstudie, waaraan al een jaar lang intensief wordt gewerkt, gaat onder andere over de knelpunten aangaande de ondergrondse autosnelweg die er moet komen tussen Wommelgem en Wilrijk. In het licht van de aanvankelijk beoogde deadline van 31 oktober, vragen de Mortselse actiegroepen rond 'ForumR11mis' nu aan Berx om de hogere overheid duidelijk te maken dat de plannen nefast zijn voor de levenskwaliteit van haar provinciegenoten. De ondertekenaars uit verschillende Mortselse wijken, de Jeugdraad en Chiro Stam drukken daarbij vooreerst hun appreciatie uit over de zogenaamde klankbordgroepen. Tijdens die inspraak- en participatiemomenten luisterde Berx naar hun verzuchtingen, waarna ze er met een team ingenieurs van de afdeling wegen en verkeer (AWV) ook effectief rekening mee hield. In het vervolg van de brief vragen ze Berx om ook na het aflopen van haar opdracht hun belangen te blijven verdedigen. Concreet willen ze dat Berx de Vlaamse overheid vertelt dat de R11bis geen goed idee is.

Berx wacht voor de studie evenwel nog op de reactienota's van de steden en gemeenten die op hun beurt moesten wachten op cruciale informatie. 'Om het participatie- en inspraakproces alle kansen te geven, is de deadline uitgesteld naar 31 december. We zijn het erover eens dat de kwaliteit belangrijker is dan de timing', legt de gouverneur uit. Wel heeft Berx de lokale besturen alvast toegezegd dat over de controversiële punten bijlages zullen worden toegevoegd met hun verzuchtingen en mogelijke alternatieven. Hoewel ze op die manier enerzijds verder gaat dan de studie van haar verlangt, wijst de gouverneur anderzijds op het belang van een goed compromis. (mas)

www.r11mis.be

Het Nieuwsblad 03-11-2011