mortsel anders, de snelste weg naar een beter Mortsel

Winkels raken niet verhuurd in Mortsel!

Winkels raken niet verhuurd in Mortsel!

Oppositiepartij Mortsel Anders zet de leegstandbelasting op winkelpanden opnieuw op de politieke agenda. Een recent voorval waarbij een winkelier een stevige belasting moest ophoesten, vormde de spreekwoordelijke druppel.

De winkelier wil zelf liever anoniem blijven. Maar Mortsel Anders wendt zijn voorbeeld wel aan om nog eens stevig op tafel te kloppen. Fractieleider Naranjo Decamps (foto) verwijst naar het raadsbesluit rond de belasting op leegstand van gebouwen en woningen van december 2010, dat zijn partij weliswaar mee goedkeurde.

“Maar onze voorwaarde was wel degelijk dat het bestuur deze belasting niet zou gebruiken voor leegstaande handelspanden. Want de eigenaars doen er alles aan om hun eigendommen verhuurd te krijgen. En door de vele werkzaamheden, eerst aan de Antwerpsestraat en nu voor de tramdoortrekking en de heraanleg van het Stadsplein, is dat haast onmogelijk. Tot eind 2012 ligt de winkelas hier open.”

Cijfers die schepen van Lokale Economie Steve D’Hulster (sp.a) enkele maanden geleden bekendmaakte, beamen die tendens ook. Leegstaande winkelpanden nemen niet zozeer dramatisch toe, maar vinden wel steeds slechter nieuwe huurders. Waardoor de algemene leegstand in het handelscentrum aanzienlijk toeneemt. “De desbetreffende winkelier biedt al meer dan twee jaar zijn pand te huur aan. Hij plakte zijn etalage volledig af, zodat er evenmin uiterlijke kenmerken van verwaarlozing zijn. En toch moet hij nu een leegstandbelasting van 3750 euro betalen voor de voorbije jaren. De winkeliers extra belasten, vinden wij arrogant en ontoelaatbaar.”

"Gehalveerde huur helpt niet"

Zelf actief als vastgoedmakelaar ziet Naranjo Decamps overigens geen heil in een initiatief zoals in de Lange Koepoortstraat en Klapdorp in Antwerpen. Daar heeft makelaarskantoor Walls&Heart de grote leegstand gecounterd door de gevraagde huurprijzen te halveren. “In Mortsel is die huurprijs twee jaar geleden al gehalveerd. Dan nog vinden de eigenaars geen nieuwe huurders voor hun handelspanden. Lager dan een halvering kunnen ze ook niet gaan.

Dan verkopen sommigen nog liever hun eigendom. De Mortselse winkelas riskeert dan wel een lot als de Driekoningenstraat in Berchem”, waarschuwt hij nog.

SEPPE SLAETS, JAN VAN DE POEL


Gazet van Antwerpen 09-09-2011