mortsel anders, de snelste weg naar een beter Mortsel

De Mortselse markt, mortsel-anders ging kijken en luisteren!

De Mortselse markt, mortsel-anders ging kijken en luisteren!

De heisa omtrent de verplaatsing van de markt is geluwd dus het moment om even het oor te luisteren te leggen bij marktgangers en marktkramers.

mortsel-anders kon zich erin vinden om de wekelijkse markt tijdens de werken op de parking naast het stadshuis te laten plaats vinden. De manier waarop de huidige bewindsploeg dit aan de gemeenteraad en de bevolking communiceerde kon echter niet door de beugel.

mortsel-anders was ervan overtuigd dat indien de markt in de straten rond de Christus Koningslaan zou geplaatst worden er nog meer verkeershinder zou zijn, in de toch al geteisterde omgeving van het stadsplein. We konden akkoord gaan met de voorgestelde locatie onder bepaalde voorwaarden.

Onze oppositiepartner Open VLD verzette zich fel tegen de nieuwe locatie en kwam te weten dat het college niet handelde conform de wetten en decreten van de Vlaamse Gemeenschap. Het terrein tegenover loods 69 dat moest dienen voor de markt werd zonder toestemming afgegraven. Onder de graszoden lag nog een betonverharding die het zou toelaten de marktkramers aldaar te laten plaatsnemen. Open VLD, de partij voor de middenstander, zo beweren zij toch, maakte deze overtreding bekend aan de bevoegde betrokken instanties en de poppen gingen aan het dansen…

Er kwam een verbod van hogerhand om de markt nog te plaatsen op de bewutse locatie en, zonder overleg met de middenstand, dienden een deel van de kramen naar de smalle doorgang ter hoogte van loods 75 en voor het hoofdfront gebouw te verhuizen.

En daarover wou ik even poolshoogte gaan nemen, samen met mijn kleindochter slenterde ik over de wekelijkse markt, gelukkig was het een mooie, zonnige woensdag en dankzij het prachtig weer was het publiek massaal komen opdagen.Op het deel van de markt op de parking naast het stadshuis niets dan tevreden mensen, zowel de klanten als de marktkramers waren zeer tevreden, het weer was goed en blijkbaar gaat dit evenredig met de kooplust van de marktbezoekers.

Ter hoogte van loods 69 is de doorgang wel smaller maar ook daar vertoefde veel volk, eens daar voorbij draaiden de meeste terug want vanaf de doorgang naast loods 75 is de gang te smal en er wordt ongewild geduwd en mekaar in de weg gelopen. Stilstaan aan een kraam om de koopwaren te bekijken en eventueel te kopen wordt haast onmogelijk. Op dit deel van de markt wordt er meer gemopperd dan gelachen, enkele marktkramers lieten verstaan dat ze onder deze omstandigheden niet meer willen komen en hun kramen graag op andere markten zouden opslaan.

Is het dat wat Open VLD wou bereiken? Volgens ons hadden ze beter even overlegd met de betrokkenen alvorens hun klacht te deponeren.

Dit is wat mortsel-anders na de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 wil bereiken, meer overleg, meer en betere communicatie naar de Mortselse bevolking toe. Kortom de Mortselaar meer inspraak geven over het beleid van zijn eigen stad.

Eddy Cloostermans Voorzitter mortsel-anders


mortsel-anders redactie 19-05-2011