mortsel anders, de snelste weg naar een beter Mortsel

Heraanleg park Oude God steeds concreter

Heraanleg park Oude God  steeds concreter

"In de loop van het najaar, september hoogstwaarschijnlijk, gaan we die ontwerpen voorleggen aan de raad en tesamen met infosessies ook aan omwonenden en wijkcomités", lichtte de schepen van Ruimtelijke Ordening (sp.a) toe. "Tegenover de eerste plannen is er na tal van inspraakrondes al ontzettend veel veranderd. En deze vier ontwerpen, die voortkomen uit onze openbare oproep, geven nu de richting aan waar we naartoe willen. We starten nu met een blanco pagina om die groene zone met de beste elementen uit de ontwerpen in te vullen."

Bouwwoede
Oppositiepartijen Open Vld, Vlaams Belang en Mortsel Anders blijven vasthouden aan hun argumenten tegen de plannen. Enkele strijdpunten uit het gekende lijstje: bebouwing in een groene oase van rust, de te grote mastodont'-school, het creëren van nieuwe winkelruimten terwijl er nu al zoveel leegstand is, het verdwijnen van authentieke wijkschooltjes, de verhoogde verkeersdruk in de omgeving... "Dit staat volledig haaks op de visie van Groen! Vele mensen worden door deze bouwwoede bij de neus genomen", aldus Marc Schampaert van VB. "Het verleden wees al meermaals uit dat als we zo'n RUP goedkeuren, er geen garantie meer is dat er na zogenaamde inspraak nog iets veranderd kan worden", argumenteerde Open VLD-raadslid Michael Dupon. En Ingrid Meeusen betreurde dat één van de laatste stukjes groen niet als zodanig kan bewaard blijven. "De impact op de omgeving gaat enorm zijn."

Bepalen van het uitzicht
Ex-schepen en nu fractieleider voor sp.a, Bob Derichter, benadrukte het belang van de betrokkenheid van heel de omgeving. "Ooit was ik ook tegen, maar door tal van argumenten ben ik bijgedraaid. En heel belangrijk daarbij is dat we in de besluiten opnemen dat alle wijk- en buurtcomités mee het uitzicht daar gaan bepalen. En ja, het gaat veel kosten en we hebben spijtig genoeg de resultaten nog niet van de verkeersstudie. Maar de aanleg van die parkzone moet nu eenmaal wel goed gebeuren want dat is meteen voor honderd of tweehonderd jaar." Schepen Fons Jespers: "Had het aan Vlaanderen gelegen, dan was er veel meer bebouwing gekomen. Wij hebben ons daar tegen verzet. En dankzij heel wat inspraak is dit RUP mee ontwikkeld door onze bevolking."

Populistisch
"Ik vind het erg jammer dat de vele argumenten onze oppositie niet kunnen overtuigen van de sterkte van dit mooie project", besloot burgemeester Ingrid Pira (Groen!). "Blijven zeggen dat alles volgebouwd wordt, is enkel populistisch en de waarheid geweld aandoen. Wij staan achter inbreiding met een goed evenwicht tussen wonen en open ruimte. En de verkeersstromen zullen in die omgeving sowieso veranderen. Ik begrijp de kritiek niet meer." Open VLD, VB en Mortsel Anders stemden tegen de definitieve vaststelling van het ruimtelijke uitvoeringsplan Oude God. In het najaar valt de puzzel dus hopelijk ook zichtbaar en tastbaar helemaal in elkaar.

Seppe SLAETS © Concentra

Gazet van Antwerpen 24-06-2010