mortsel anders, de snelste weg naar een beter Mortsel

Zwembad in de problemen

Zwembad in de problemen

Oppositiepartij mortsel-anders zette het dossier van zwembad Den Bessem aan de Liersesteenweg opnieuw in de kijker. "Om de jaarrekening in evenwicht te krijgen pompt de stad bijna 900.000 euro in het verlieslatende zwembad", zei Naranjo Decamps tijdens de jongste raadszitting. "Met een aantal renovaties en aanpassingen zouden we de energiekost aanzienlijk kunnen verminderen. En ook de buurgemeenten moeten dringend hun steentje bijdragen. De opbrengst van het schoolzwemmen van niet-Mortselse scholen wordt geschat op 100.000 euro. Maar het kost wel zo'n 225.000 euro. Dat gat zouden ze mee moeten opvullen. Het is niet alleen aan de Mortselse belastingbetaler om het zwembad open en draaiende te houden."

Open Vld reageerde verontwaardigd.

"Wij zijn al jaren pleitbezorger om de tarifiëring voor mensen van buiten Mortsel te herbekijken. En wij stonden daar altijd alleen in", aldus Michael Dupon van Open Vld. "Volgens ons is er dringend een commissie nodig die bekijkt hoe we het zwembad kunnen aanpassen aan de noden van vandaag. Of één die onderzoekt of het misschien niet raadzamer is om de deuren te sluiten."

"Al jaren wordt er gezegd dat kosten en cijfers moeten geanalyseerd worden", vulde collega Danny Van Clapdurp aan. "In oktober bevestigde onze schepen dat, door de toename van het aantal zwembaden, het erg moeilijk is om het fun-zwemmen hier te garanderen. Vandaar dat de denkpiste is ontstaan om van het zwembad een instructiebad te maken."

Sportschepen Koen Dehaen benadrukte dat het om een idee ging. Hij zei ook dat er al tal van energiebesparende maatregelen werden en nog zullen worden genomen. "Er komen bovendien stilaan meer mensen uit Mortsel zwemmen. Al blijft de verhouding in vergelijking met niet-Mortselaars één op de vier. Mogelijk gaan we naar één op de drie. Een andere tendens zien we in het schoolzwemmen, dat ook afneemt. Daarom besloten we om in de nakende schoolvakanties het zwembad eventueel twee uur later te openen. In een bestek, een soort studie, willen we de toekomstvisie vastleggen. Zoals ik het zie, zijn er twee opties: ofwel renoveren we het zwembad in zijn huidige vorm ofwel vervangen we het door een groot intergemeentelijk recreatief zwembadencomplex dat we dan financieren met een publiek-private samenwerking."

Waarop Michael Dupon besloot: "U vergeet nog een belangrijke derde optie: het zwembad sluiten. Wat gaat daar de impact van zijn?"

Seppe SLAETS

Zwembad Den Bessem verdient honderdduizend euro met de opbrengst van het schoolzwemmen van niet-Mortselse scholen. Maar het kost de stad ook 225.000 euro.GAZET VAN ANTWERPEN 02-02-2010