mortsel anders, de snelste weg naar een beter Mortsel

Verhuizing alle Mortselse sportverenigingen naar één adres

Verhuizing alle Mortselse sportverenigingen naar  één adres

Het stadsbestuur werkt al langer aan de verhuizing van zowat alle Mortselse sportverenigingen naar een nog te bouwen sportlandschap aan de vallei van de Koude Beek en de Fortloop en vlak bij voetbalclub Cantincrode en het woonwagenterrein aan de Krijgsbaan. Met de goedkeuring van het RUP wordt de nieuwe toekomst van het Mortselse sportgebeuren weer een beetje concreter.

Nochtans kwam er veel kritiek van de oppositie, onder meer over de gevolgen voor het verkeer, de inplanting van de sportaccomodatie en de problemen die de verlichtingspalen zullen opleveren voor de luchthaven.

Verbindingsweg

Naranjo Decamps (mortsel-anders): "Er is weinig rekening gehouden met de verbindingsweg die in dat gebied zou kunnen komen. Wat als die weg er effectief komt? Dan staan wij daar met onze pas aangelegde sportvelden. Wij vrezen ook dat het sportgebied zijn weerslag zal hebben op de nu al verzadigde Krijgsbaan."

Danny Van Clapdurp: "Er zijn 425 parkeerplaatsen nodig, maar de provincie wil dat aantal afbouwen. Er is te weinig nagedacht over het mobiliteitsgebeuren. We kunnen kinderen van 8 jaar die met de fiets komen toch niet over de Krijgsbaan sturen? We moeten trouwens zwart op wit op papier krijgen van de luchthaven dat de verlichtingspalen van de sportvelden geen probleem zullen vormen voor de aanvliegroutes."

Vlaams Belang ging niet akkoord met het onttrekken van het sportleven uit het stadscentrum naar de rand. Robin Libert denkt dan weer dat het beter is om tegelijk ook de ontsluiting van het woonwagenterrein mee op te nemen in de plannen.

"In het ruimtelijk uitvoeringsplan hebben we aandacht voor veilige fietsverbindingen. De volledige verkeersafwikkeling pakken we in een latere fase aan, van zodra we weten wat andere overheden met de rest van de Mortselse gewestwegen van plan zijn", antwoordde burgemeester Ingrid Pira.

"Er is wel degelijk een visie rond dit sportlandschap", zei sportschepen Koen Dehaen. "Die verlichtingspalen zijn geen probleem. En de reservatiestrook voor die verbindingsweg ligt er al dertig jaar. We gaan trouwens geen gebouwen uittekenen op die plek." De oppositie blijft evenwel sceptisch. Open Vld en Vlaams Belang stemden tegen. De partij mortsel-anders onthield zich.

SSL

GAZET VAN ANTWERPEN 02-07-2009