mortsel anders, de snelste weg naar een beter Mortsel

Buurtbewoners willen geen bebouwing op stadsplein

Buurtbewoners willen geen bebouwing op stadsplein

MORTSEL - De bewoners van de Floralaan zijn niet tevreden over de manier waarop de stadsbestuur het stadsplein wil heraanleggen. Vooral de geplande bebouwing is voor hen onaanvaardbaar. 'Wij vrezen dat de recreatieve functie van het plein zal verdwijnen,' zegt Frank Van Der Herten van 'Red het Plein'.

Na de beslissing om de tramlijn te laten doorlopen tot in Boechout was het noodzakelijk om het stadsplein heraan te leggen. Schepen van Ruimtelijke Ordening Fons Jespers (CD&V): 'Om die tramlijn mogelijk te maken zijn wij verplicht om de Statielei te herschikken, waardoor de parkeerstroken zullen verdwijnen. Met het oog op een oplossing voor deze verdwenen parkeerplaatsen hebben wij beslist om een ondergrondse parking te bouwen onder het stadsplein, die plaats zal bieden aan 500wagens. Ook het plein op zich wordt dan grondig onder handen genomen.' Maar dat laatste zorgt voor wrevel en onrust bij de buurtbewoners. Stad Morstel heeft enkele gebouwen op het plein gepland, vooral aan de kant van de Floralaan. Op het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) staat deze zone ingekleurd om er een gebouw van vijf bouwlagen neer te poten. Fons Jespers: 'Mortsel mist momenteel nog een gevoel van eenheid, structuur. Door hier een gebouw te plaatsen hopen wij een gezellig pleintje te cre�ren dat uitnodigt tot een terrasje, zoals we nu al op het Gemeenteplein hebben.'

De mensen van Red het Plein zien dat anders. 'Voor ons is de functie van een plein recreatief. Het zou hier een mooie open ruimte moeten blijven, waar plaats is voor ontspanning. Op zondag zie ik hier veel joggers en fietsers voorbijkomen. Nu men het plein gaat heraanleggen, vind ik dat men hier ook aandacht aan zou moeten besteden. Ze hebben nu de plaats om de voet- en fietspaden te verbreden. Wij begrijpen eigenlijk het nut van die extra bebouwing niet, is dat om de ondergrondse parking te financieren?'

Frank Van Der Herten van het actiecomit� heeft al verschillende keren zijn mening over de kwestie laten horen. 'Betogen en dergelijke doen wij niet, maar in 2005 hebben we wel een bezwaarschrift opgesteld en dat is door 850mensen ondertekend. Nu gaan we er een nieuw opstellen tegen dit RUP.'

De actiegroep heeft al resultaat geboekt, het geplande gebouw voor de Floralaan is al een deel verkleind, maar het actiecomit� vindt het slechts een doekje voor het bloeden. 'Volgens het RUP mag het gebouw vijf bouwlagen tellen. Tegen ons zeggen ze wel dat dat niet zo zal zijn, dat het in dalende lijn zal verlopen en op sommige plaatsen slechts twee bouwlagen krijgt, maar wie zegt dat dat zo blijft?'

Het RUP werd onlangs aan de bevolking voorgesteld, iedereen kan desgewenst nog zijn opmerkingen aan het gemeentebestuur overmaken. Nadien zullen ook nog de gemeenteraad, Gecoro en een openbaar onderzoek uitspraak doen. In mei valt de definitieve beslissing. De stad wil alvast tegen 2010 het eerste deel van de werken achter de rug hebben. 'Dan zou de tramlijn in gebruik zijn en hebben wij immers onze ondergrondse parking nodig,' aldus Fons Jespers. 'De wekelijkse markt zal vanaf dan ook aan deze zijde van het plein plaatsvinden.'

Nieuwsblad 16-09-2008